Engin Daşlı

Engin Daşlı

Avukat, Sözleşme Hukuku Uzmanı

2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan meslek hayatına başlamıştır. Avukatlık yaparken aynı zamanda öğretim görevlisi olarak Borçlar Hukuku ve Ticari Hukuku alanlarında dersler vermiştir.

Öğrenim hayatına özel hukuk anabilim dalında devam eden Daşlı, "Taşınmaz Satış Sözleşmesinde Ayıba ve Zapta Karşı Tekeffül" isimli detaylı proje çalışması ve daha sonra kitap olarak basılacak olan "Kira Sözleşmesinin Feshi" isimli tezini yazarak yüksek lisanstan mezun olmuştur.

Engin Daşlı, yaklaşık 7 yıl süren akademik hayatı boyunca birçok çalışma yapmış, Hukukun Temel Kavramları, Borçlar Hukuku, Uluslararası Satım Hukuku (CISG) ve Uluslararası Taşıma Hukuku (CMR) derslerini vermiştir.

Akademik yaşamının ardından danışmanlık faaliyetine başlayan Daşlı, sözleşme uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarda 5 yıl danışmanlık hizmeti sunmuştur.

Uygulamada edindiği tecrübelere ve araştırmalarına dayanarak alanında öncü bir çalışma olan “Sözleşme Hazırlama Teknikleri” isimli kitabını kaleme alan Engin Daşlı, çeşitli firmalara sözleşme yönetim ve müzakere danışmanlığı yapmayı sürdürmektedir.