Yayın İlkeleri

Emsal.com, içeriklerinin tamamı doğrudan gayrimenkul sektörü uzmanları tarafından aktarılan Türkiye’deki ilk online gayrimenkul bilgi platformudur. Gayrimenkul sektörünün paydaşlarını tek çatı altında bir araya getirerek, uzman yazarlarına gündem, sektör ve mevzuat gibi önemli kategorilerde makale hazırlama, analiz yapma ve görüşlerini söyleşilerle sektöre aktarma fırsatını verir.

Kâr amacı gütmeyen bir girişim olarak kurulan Emsal.com’un temel hedefi, sektörün takip ettiği ve bizzat söz sahibi olduğu referans noktası hâline gelmektir. Bu nedenle ‘kalite, özgünlük, tarafsızlık, doğruluk, etik değerleri koruma bilinci ve çok seslilik’ gibi kavramları hem okuyucular hem de yazarlar nezdinde en önemli yayın ilkeleri olarak benimser.

Doğruluk ve Kalite

– Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren mimar, avukat, mali müşavir, vergi uzmanı, akademisyen, firma yöneticisi, mühendis, değerleme uzmanı, şehir plancısı ve gayrimenkul danışmanı gibi farklı profesyonellerin Emsal.com’da ‘uzman kalem’ olarak yer alması, hazırlanan içeriklerin en doğru kaynaklardan elde edilmesine olanak tanır. Böylece platformda yer alan içerikler; akademik bilgi, saha tecrübesi, araştırma bilinci ve doğru veriye dayanarak en nitelikli şekilde aktarılır.

– Emsal.com, mesleklerinde uzman ve profesyonellikleri tescil edilmiş yazarlarının oluşturduğu bu kaliteli içerikler ile sektördeki bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi misyon edinir.

– Emsal.com, kâr elde etme kaygısı ile kurulmadığı için site trafiğini artırmak adına içerik kalitesinden ödün vererek okuyucuya fayda sağlamayan yazılara alan ayırmamaktadır. Bu minvalde kullanıcı dostu olarak tasarlanan platformda yer alan reklamlar da okuyucuların ilgisini ve okuma keyfini bozmayacak şekilde konumlandırılır.

Özgünlük

– Emsal.com’un profesyonel editör kadrosu, uzman yazarların kaleme aldığı metinlerin yazım kuralları ve etik değerlere uygunluğunu gözetmesi prensibiyle editoryal bir bakışa sahiptir. Bunu yaparken içeriğin özgünlüğünü korumayı ve ona doğrudan bir müdahalede bulunmamayı esas alır. Bu nedenle Emsal.com’da yer alan metin, görsel, video gibi her türlü imzalı içerikte sorumluluk, ilgili konunun yazarındadır. Emsal.com uzmanlarca aktarılan bu içeriklerle ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

– Alıntı ve derleme içeren metinlerinde ise emek ile etik değerlere bağlılığı gereği intihalden kaçınan Emsal.com’da, bu tür içeriklerde faydalanılan kaynaklar şeffaf bir şekilde paylaşılır.

– Emsal.com’un içeriği, ilgili yasal mevzuat kapsamında korunmakta olup platformun önceden açık yazılı izni olmadıkça; içeriğinin kısmen veya bütün olarak çoğaltılması, aktarılması ve başka bir şekilde kullanılması hukuka aykırıdır.

– İçeriklerin; kaynak gösterilmeksizin farklı mecralarda paylaşılması durumunda ise öncelikle etik kurallar çerçevesinde gereken uyarılar yapılmakta, ilgili durum süreklilik kazandığında ise hukuki yola başvurularak sürecin takipçisi olunmaktadır.

Tarafsızlık

– Gerçekçi ve bağımsız yayıncılığı temel alan Emsal.com, okuyucularının mağduriyetine neden olacak içeriklerden kaçınarak onları doğru yönlendirme gayretindedir. Bu doğrultuda sektör paydaşlarına, kamu ve özel sektör kurumlarına, uzman yazarlara ve profesyonellere eşit mesafede olma prensibiyle hareket eder.

– Tarafsızlık ilkesi gereğince kendi veya herhangi bir kesim lehine menfaat sağlayıcı ve taraflı olan herhangi bir metni yayınlamayan Emsal.com; herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin de yararını veya zararını hedef alan içeriklere de yer vermez.

Çok Seslilik

– Gayrimenkul sektörünün bugününe ve geleceğine ışık tutmak amacıyla farklı kategorilerde farklı profesyonelleri uzman yazar kadrosuna dahil eden Emsal.com, etik kuralları ihlal etmemek kaydıyla sektördeki her yeni görüş ve düşünceye alan açar. Bu çok seslilik ilkesi platforma, gayrimenkul sektörü paydaşlarının vizyonunu zenginleştirme ve yeni düşünceleri geliştirme imkânı verir.

– Emsal.com, sorumlu yayıncılık prensibiyle içeriklerinde adı geçen kişilerin cevap ve tekzip hakkını güvence altına alır.

* Etik Değerleri Koruma Bilinci

– Emsal.com, yayınlarında bireylere; ırk, cinsiyet, yaş, siyasi görüş ve dinî inanışları açısından incitecek, ötekileştirecek, şiddete, zorbalığa, nefrete ve düşmanlığa teşvik edecek ifade ve içeriklerden kaçınır.

– Yayınlarında gerçek veya tüzel kişileri aşağılayacak, küçük düşürecek veya toplum içinde onları zor durumda bırakacak söylemlerden uzak duran platform, Türk toplumunun kültürüne ve aile yapısına zarar verebilecek içerikleri yayınlamaz.

– Emsal.com temel insan hakları ve özel hayatın gizliliğine saygı prensibiyle, izinleri olmadıkça bireylerin kişisel bilgilerini paylaşmaz.

BU HAFTA EN ÇOK OKUNANLAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR