Dr. Haldun Ersen

Dr. Haldun Ersen

Management Plus CEO,
KENTSEV Kurucu Üyesi ve Genel Sekreteri