Yeşim Aliefendioğlu Tanrıvermiş (Prof. Dr.)

Yeşim Aliefendioğlu Tanrıvermiş (Prof. Dr.)

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümünden 2002’de mezun olan Prof. Dr. Yeşim Aliefendioğlu Tanrıvermiş, 2004’te Tarım Ekonomisi ana bilim dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2011’de Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Taşınmaz Geliştirme) ana bilim dalında ilk doktora mezunu olarak doktora derecesini almaya hak kazanan Tanrıvermiş, Öğretim Görevlisi Dr. unvanıyla ana bilim dalında görev almaya başlamıştır. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümünde Prof. Dr. olarak görevine devam etmektedir.

Birçok indeksli ulusal/uluslararası dergilerde makaleler, kitap/kitap içi bölümler yayımlamış ve yurt içi/yurt dışı konferanslarda sunumlar yapmıştır. Birçok değerleme projelerine ait bilimsel rapor ve kitaplarda yazarlık görevini üstlenmektedir.

Lisans ve lisansüstü düzeyinde; gayrimenkul değerleme ve uygulamaları, arazi ekonomisi ve yönetimi, taşınmaz değerleme teorisi ve uygulamaları, kamulaştırma ve yeniden iskân, taşınmaz ekonomisi ve yönetimi, koruma alanları yönetimi konularında dersler vermekte, araştırma projelerinde danışmanlık ve bilirkişilik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tüm bunların yanı sıra Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümünde fakülte kurulu üyeliği, bölüm başkan yardımcılığı ve Ankara Üniversitesi kira tespit komisyon üyeliği görevlerini de yürütmektedir. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Derneği kurucu başkanlığını yapmıştır. Ayrıca, MRICS üyeliği bulunmakta ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.