Hülya Uğuz Yedievli

Hülya Uğuz Yedievli

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı, Ekonomist, Yazar

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun olan Hülya Uğuz Yedievli; özel sektörde satış, planlama, ihracat bölümlerinde çalışmış ve ardından kariyerini gayrimenkul sektöründe devam ettirme kararı almıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesinde ve Avrupa Birliği (AB) destekli girişimcilik programında enerji etkin gayrimenkul geliştirme ile ilgili projeler hazırlayan Yedievli, İstanbul Teknik Üniversitesindeki yüksek lisans programını; “Enerji Etkin Bina ve Yerleşme Birimlerinin İklimsel Veriler ve Gayrimenkul Geliştirme Açısından Gerçekleştirilebilme Olanakları” konulu tezi ile tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitiminin ardından “Sustainable Sweden Tour 2009”a katılan ve çalışmanın raporunu yazan Hülya Uğuz Yedievli, daha sonra Kuzey ve Güney İsveç’te sürdürülebilir gayrimenkul projelerini ve kentsel dönüşüm uygulamalarını incelemiştir. 2011 yılında Almanya’daki SMA Solar Academy’nin; güneş enerjisinden elektrik üretme teknolojileri konusundaki eğitimlerine katılan ve uygulama binaları ile fabrikasını ziyaret eden Yedievli, aynı yıl AB projelerinde sürdürülebilir yaşam alanları uzmanı olarak görev almaya başlamıştır.

2010 yılında gayrimenkul geliştirme ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak üzere Gayrimenkul Geliştirme Akademisini kuran Yedievli, hâlen akademinin koordinatörüdür ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle sertifika programları, seminerler ve atölye çalışmaları düzenlemekte, eğitmenlik/koçluk yapmaktadır.

“Gayrimenkul Geliştirme ve Sürdürülebilirlik, Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri” ve “Sürdürülebilir Yaşam Alanları, İnsan Odaklı Kentler” adlı iki adet kitabı bulunan Hülya Uğuz Yedievli; hâlen çeşitli üniversitelerde ders vermekte, sektörel ve ulusal yayınlarda köşe yazıları yayınlanmaktadır. Urban Land Institute ile Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğinde (GYODER) gönüllü olarak çalışan ve workshoplarda moderatörlük yapan Yedievli, Doğa ile Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Dönüşüm Vakfının da mütevelli heyeti üyesidir.