Murat Batı (Prof. Dr.)

Murat Batı (Prof. Dr.)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı