Semin Niron

Semin Niron

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Yüksek Şehir Plancısı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) şehir ve bölge planlama bölümünde aldığı lisans eğitimini 2017 yılında tamamlayan Semin Niron, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) şehir planlama yüksek lisans eğitimine başladı. 2021 yılında “İmar Hakkı Transferinin Düzenleyici Planlama Sistemine Entegrasyonu” isimli yüksek lisans tezini yayınladı. Tezi, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı tarafından 2021 yılında düzenlenen tez yarışmasında teşvik ödülüne layık görüldü.

Yüksek lisans eğitini tamamladıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdürlüğünde çalışmaya başladı. İlgili kurumda, hızlı tarama ile bina tespiti projesinde yer aldı. İBB bünyesinde kurumsal çalışmalar içerisinde yer alırken aynı zamanda İTÜ’de şehir ve bölge planlama doktora programına başladı. Şimdilerde doktora tez aşamasında olan Niron; planlama hukuku, kentsel dönüşüm, plan uygulama araçları konularında çalışmalarına devam etmektedir.

İmar Hakkı Transferi Nedir?

İmar hakkı transferi; ülkemizdeki planlama sistemi içerisinde kullandığımız; kamulaştırma, tevhit, ifraz gibi imar planlarındaki kararların gerçekleştirilmesini sağlayan bir plan uygulama aracıdır. İmar Transfer Hakkı Ne Demek? Kısıtlanmış imar haklarının başka...

Devamını Oku