İlknur Doğu Öztürk (Doç. Dr.)

İlknur Doğu Öztürk (Doç. Dr.)

Doğuş Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Başkanı

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalında “Stratejik Halkla İlişkiler Kapsamında Kriz Yönetimi: Türkiye’de Krizlerin Algılanması Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tez çalışmasıyla doktor, 2022 yılında ise iletişim çalışmaları alanında doçentlik unvanını aldı.

Çeşitli medya kuruluşlarında prodüktör ve editör olarak görev yapan Öztürk, 2013-2016 yılları arasında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2016 yılından itibaren Doğuş Üniversitesinde görev yapmakta, Türkçe ve İngilizce olarak ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir.

Dijital iletişim, medya ve kültür, etkili iletişim ve ikna, sağlık iletişimi ile kent markalama konularda araştırmalar ve projeler yürütmekte, etkili iletişim becerileri, ikna ve liderlik gibi konularda özel sektör ve kamu kurumlarına eğitimler vermektedir.