Fatma Gül Numanoğlu Tanrıöver

Fatma Gül Numanoğlu Tanrıöver

ANT Taşınmaz Değerleme Kurucu Ortağı

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olan Fatma Gül Numanoğlu Tanrıöver, eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir Planlama yüksek lisans programında devam ederken değerleme uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanı olan Tanrıöver, 2010 yılında Ant Taşınmaz Değerleme şirketini kurmuştur.

17 yıl sektör deneyimi süresince arsadan enerji santrallerine kadar gayrimenkulün her türünde değerleme hizmeti veren Tanrıöver; konut ile ticari projelere yönelik fizibilite analizleri, piyasa araştırma raporları, en etkin ve verimli kullanım analizleri, güneş enerji santrallerine yönelik yer seçim raporları, enerji nakil hatlarına yönelik kamulaştırma raporları olmak üzere farklı alanlarda danışmanlık yapmıştır.

Tanrıöver gerçekleştirdiği tüm bu çalışmaların yanında; T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Girişimcilik Eğitimi, Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) Proje Geliştirme ve Arsa Değerleme Sertifika Programı, Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Mentorluk Programı ile Özyeğin Üniversitesi Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi Perakende ve Gayrimenkul Yönetimi Sertifika Programını tamamlamıştır.

TDUB, Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu, Şehir Plancıları Odası ve Gayrimenkul için Strateji Platformu (GİSP) üyesi olan Fatma Gül Numanoğlu Tanrıöver; eğitimine Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Programında devam etmektedir. İyi derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Tanrıöver, evli ve 2 çocuk annesidir.