Murat Tezcan

Murat Tezcan

Avukat

1981 yılında Ankara’da doğmuş, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin kamu hukuku ana bilim dalında yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. 2008 yılından beri Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Ağırlıklı olarak gayrimenkul ve idare hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Gayrimenkul hukuku ve tıp hukuku alanında kaleme aldığı hakemli dergilerde yayımlanmış eserleri mevcut olup söz konusu alanlarda akademik çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda birçok seminer ve eğitim vermektedir. Enerji, sağlık ve kamu ihale hukuku alanlarında lisansüstü sertifika programlarına katılmış olan Tezcan'ın, "Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Mülkiyet Raporu" ve "Doktorun Malpraktis El Kitapçığı" isimli kitapları bulunmaktadır.

Kurucu ortağı olduğu kendi hukuk bürosunda çalışmalarını sürdürmekte olan Tezcan, bununla birlikte bir önceki dönem Ankara Barosu Mülkiyet Hukuku Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.