Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Yıkılma riski taşıyan, ömrünü tamamlamış yapıların tespit edilip yeniden yaşanabilir duruma getirilmeleri ve doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar, kentsel dönüşüm kapsamına girer.

Kentsel Dönüşüm Şartları

Bir alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının başlaması için gereken şartlar şöyle sıralanabilir: Binaya ait riskli yapı raporunun T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği bir kuruluştan alınması ve bu raporun kesinleşmesi gerekir. Söz konusu rapor riskli yapının kat maliklerine ilgili tapu müdürlüğü tarafından bildirilir. (Bu noktada kat malikleri 15 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir. Eğer itiraz edilirse bu itiraz, uzman dört öğretim üyesi ve üç Bakanlık yetkilisinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Riskli yapı tespit raporuna karşı itiraz sonucunu tebliğ aldıktan itibaren malikler, bu kararın iptali için de iki ay içinde idare mahkemesinde dava açabilirler. Rapor kesinleşip bütün malikler anlaştıktan sonra müteahhit ile sözleşme yapılarak inşaat çalışmalarına başlanır.

Kentsel Dönüşüm Kanunu

Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmaları 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilir. Riskli yapı olarak tespit edilen bütün binalar yaş, lokasyon vb. gibi faktörlere bakılmaksızın bu kanuna göre yenilenir. Riskli yapıların yıkılması için gereken karar çoğunluğu, riskli yapıların tespiti vb. gibi vatandaşların günlük hayatını doğrudan etkileyecek önemli düzenlemeler getiren bu kanun; tanımların, hak ve borçların net bir şekilde ortaya konulması adına büyük önem taşır.
Page 1 of 6 1 2 6

BU HAFTA EN ÇOK OKUNANLAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR