Volkan İdris Sarı

Volkan İdris Sarı

İller Bankası Kentsel Gelişme Danışmanı

Şehir ve bölge planlama bölümü lisans derecesini ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yan Dal Programı Sertifikası’nı Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) 2003 yılında alan Volkan İdris Sarı, Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Almanya’ya giderek Dortmund Üniversitesinde “Gelişen Ekonomilerdeki Bölgeler İçin Mekânsal Planlama” konulu yüksek lisans programına katılmıştır. 2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Sarı; “Avrupa Birliği (AB) destekli bölgesel kalkınma programları”, “izleme ve değerlendirme sistemleri” ve “bölgesel kalkınma ajansları” alanlarında koordinatör olarak faaliyet göstermiştir.

Volkan İdris Sarı, 2009 yılında yazdığı “Proje Döngüsü Yönetiminde Etkililik Değerlendirmesi” tezi ile planlama uzmanı unvanını almış ve 2013 yılında da Carnegie Mellon Üniversitesi’nin Kamu Yönetimi yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2013-2018 yılları arasında T.C. Kalkınma Bakanlığında kentsel gelişme ve kentsel dönüşüm konularında politika belirleme ve yatırım programlama süreçlerini yönetmiştir. 2018-2019 yılları arasında ise T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Cazibe Merkezleri Destekleme Programı ile Üreten Şehirler Programı’nın; tasarımını, stratejik yönlendirmesini ve yatırım programlamasını yürütmüştür.

Hâlihazırda İller Bankası tarafından yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Projesi’nde kentsel gelişme danışmanı olarak çalışan Sarı; bölgesel kalkınma, izleme ve değerlendirme, kentsel gelişme ile kalkınma iktisadı alanlarında araştırmalar yürütmüş, makale ve raporlar yayınlamıştır. Hâlen Ankara Üniversitesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.