Osman Pekşen

Osman Pekşen

İnşaat Mühendisi

1980 yılında İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisinden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Eski Eser Koruma, Uygulama ve Denetimi Mevzuatı çerçevesinde kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarında uzmanlık eğitimini tamamladı. Deprem mühendisliği kapsamında İBB tarafından gerçekleştirilen eğitim programında teknik Deprem Eğitimi Başarı Belgesi aldı. Yerel yönetimler ve imar uygulamaları, kamu ihale kanunu ve iş kanunu, kentsel planlama/tasarım, belediyelerde afet yönetimi, yeniden yapılanma küreselleşme ve yerel yönetimler gibi eğitim programlarını bitirdi.

R. Osman Pekşen, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında hazırlanan İnşaat Mühendisliğinde Uzmanlık Belgesi ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tanzim edilen Denetçi Belgesi’ne haizdir.

1978-1985 yılları arasında özel sektörde toplu konut, özel konut, iş merkezi ve viyadük inşaatlarında saha mühendisi ve şantiye şefi olarak görev yapan R. Osman Pekşen daha sonraki yıllarda (takriben 27 yıl) kamu görevi ifa etti. Kamu kurumlarında imar ve şehircilik; yapı kontrolü/denetimi konularıyla ilgili birimlerde müdürlük ve yöneticilik görevleri yaptı.

Bisiklet ve seyahat, özel zevkleri arasındadır. İyi bir basketbol ve futbol izleyicisi olan R. Osman Pekşen, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul (Kongre) üyesidir.

Page 1 of 3 1 2 3