Tuğçe Altınkilit

Tuğçe Altınkilit

Partners Global Yüksek Şehir Plancısı, Lisanslı Değerleme Uzmanı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. Kariyerine Ege Bölgesi’nde hizmet veren gayrimenkul değerleme kuruluşlarında, özel bankalar ile devlet bankaları için SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlığı yaparak devam etti.
2016-2019 yılları arasında proje koordinatörü olarak çeşitli gökdelen ve kentsel dönüşüm proje süreçlerini yönetti.

2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Kentsel Tasarım bölümünde; akıllı şehirler, kentsel sürdürülebilirlik, çağdaş dönemde kentsel planlama ve kent tasarımı gibi alanlarda çalışmalar yürüterek yüksek lisansını tamamladı.

“Akıllı Şehir Tasarım İlkeleri ile Uyumlu bir E-Planlama Sistemi Geliştirilmesi-Bayraklı Örneği” isimli tezini, uluslararası ATI 2022-Architecture, Technology and Innovation Symposium’da bildiri olarak yayınladı. Aynı isimli makalesi International Journal of Digital Innovation in the Built Environment dergisinde yer aldı.

2022 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama bölümünde doktora eğitimine başladı. Kentsel politikalar, kent planlaması, kent finansmanı, gayrimenkul değerleme, arazi geliştirme, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarında araştırmalarına devam etmekte.

Tuğçe Altınkilit, evli ve bir çocuk annesidir.

Page 1 of 2 1 2